Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X SMK Hidayah Pakuan